WET EN REGELGEVING | NOODARMATUREN.NL

WET EN REGELGEVINGEN NOODVERLICHTINGSARMATUREN

ARTIKEL 3.7 GEBRUIK NOODVERLICHTING
Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen.

3.7.5 VLUCHTWEGVERLICHTING
De vluchtwegen en nooduitgangen die bij het uitvallen van de verlichting slecht zichtbaar zijn, zijn voorzien van een adequate noodverlichting (Vluchtwegverlichting).

3.7.6 VLUCHTWEGEN
De vluchtwegen, de deuren en poorten op het traject van de vluchtwegen alsmede de nooduitgangen zijn gemarkeerd door signalen die voldoen aan het bij of krachtens afdeling 2 van hoofdstuk 8 bepaalde (Vluchtwegaanduiding).

Artikel 3.9 NOODVERLICHTING
Arbeidsplaatsen waar werknemers bij het uitvallen van het kunstlicht aan bijzondere gevaren zijn blootgesteld, zijn voorzien van een adequate noodverlichting (Verlichting van werkplekken met verhoogd risico en antipaniek verlichting).

Om aan het gestelde in artikel.3.9 en artikel 3.7, vijfde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit te voldoen, bedraagt de verlichtingssterkte van de noodverlichtingsinstallatie op arbeidsplaatsen en op vluchtwegen minimaal 1 lux op vloerhoogte vanaf 15 seconden na het uitvallen van de normale elektriciteit tot één uur daarna.

Indien bij uitval van de normale verlichting werkzaamheden moeten worden verricht (of dringende handelingen bij calamiteiten), dan levert de noodverlichtingsinstallatie zoveel licht dat deze werkzaamheden zonder bezwaar kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 2.3.7 VLUCHTROUTEAANDUIDINGEN
Een ruimte waardoor een verkeersroute voert en een ruimte voor meer dan 50 personen hebben een vluchtrouteaanduiding die voldoet aan de NEN normeringen NEN 6088 en aan de zichtbaarheidseisen van NEN 1838.

Een vluchrouteaanduiding voldoet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor electriciteit gedurende een periode van ten minste 60 minuten aan de zichtbaarheidseisen van NEN-EN1838.

De controle en het onderhoud van een vluchtrouteaanduiding vindt ten minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats.

Artikel 2.3.8 NOODVERLUICHTINGSINSTALLATIE
Een noodverlichtingsinstallatie als bedoeld in de artikelen 2.59 en 2.66 van het Bouwbesluit 2003 functioneert overeenkomstig de in die artikelen genoemde voorschriften.

* Regelgeving noodverlichting, controle en onderhoud van in het eerste lid bedoelde noodverlichtinginstallaties vindt ten minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats.