VLUCHTWEGVERLICHTING | NOODARMATUREN.NL

Vluchtwegverlichting verplicht gesteld? Vluchtwegverlichting is verlichting die gevoed wordt door een bron die onafhankelijk is van de bron die de normale verlichting voedt. Valt de netspanning weg, dan blijft de noodverlichtingsarmatuur branden of zal geactiveerd worden om te gaan branden. Vluchtwegverlichting beschikt dus over een eigen energievoorziening.

VLUCHTWEGVERLICHTING IN DE PRAKTIJK

Voordat u begint met het installeren van vluchtwegverlichting raden wij aan vooraf een aantal factoren te inventariseren. U kunt dit doen aan de hand van een stappenplan. Hierdoor krijgt u een goed beeld van de risico's in en buiten een gebouwen van de aanwezige vluchtmogelijkheden. Op basis hiervan kunt u een gedetailleerd noodverlichtingsplan uitwerken, tabel noodverlichting per gebouw Noodarmaturen.nl levert nood en vluchtweg verlichting noodarmaturen tegen een zeer gunstige prijs en installeert hem zonodig ook.

STAPPENPLAN:

1. Vaststelling van aard en omvang activiteiten
2. Vaststellen van de aanwezigheid en verplaatsing van personen en bepaling van:

- uitgangen en nooduitgangen
- vluchtwegen
- concentraties van mensen (verzamelplaatsen)

3. Opstelling van een nood-evacuatieplan
4. Vaststelling risicogradaties werkplekken

5. Opstelling van een noodverlichtingsplan met o.a.

- vluchtwegaanduiding
- vluchtwegverlichting 1 Lux.
- paniekverlichting 0,5 Lux
- werkplekken met verhoogd risico 10% van de normale verlichtingsterkte, maar minimaal 15 Lux.

VLUCHTWEG AANDUIDINGEN

Met behulp van de vluchtwegaanduidingen worden vluchtroutes en nooduitgangen aangegeven. Voor deze aanduidingen dienen continu verlichte pictogrammen te worden gebruikt. Eenduidig gebruik van deze pictogrammen is essentieel. De juiste pictogrammen zijn vastgelegd in de NEN 6088.

VLUCHTWEG VERLICHTING

Vluchtwegverlichting dient voldoende zichtbaarheid te garanderen zodat eventuele obstakels op de vluchtwegen kunnen worden herkend. Voor vluchtwegen dient de verlichtingssterkte op de as van de vloer van de vluchtweg minimaal 1 Lux te bedragen. De centrale zone van de vluchtweg, zijdelings van de as, dient te worden verlicht met minimaal 0,5 Lux. Deze centrale zone bestaat uit minimaal de halve breedte van de vluchtweg. Op een aantal plekken dient u extra vluchtwegverlichting te plaatsen om obstakels zichtbaar te maken of de aanwezigheid van veiligheidsmateriaal of nooduitgangen te benadrukken.