ONDERHOUD NOODVERLICHTING | NOODARMATUREN.NL

ONDERHOUD NOODVERLICHTING

Onderhoud noodverlichting verplicht? Onderhoud conform het Gebruiksbesluit én de Arbo-wet dient in ieder gebouw noodverlichting aanwezig te zijn die ten minste eenmaal per jaar onderhouden en gecontroleerd wordt. Men gaat er vaak vanuit dat, wanneer er noodverlichting aanwezig is, de veiligheid voldoende gewaarborgd is. Niets is minder waar!

Noodverlichtingsarmaturen hebben regelmatig (zelfs onzichtbare) defecten zoals verouderde accu's met onvoldoende capaciteit of kapotte lampen. Daarnaast is dikwijls sprake van een vluchtroute die niet klopt, verouderde pictogrammen en/of een tekort aan noodverlichting. Problemen die zonder vakkundig onderhoud pas openbaar worden als het te laat is! Deze zorg kunt u uit handen geven om aan uw wettelijke verplichting te voldoen.

WAAROM JAARLIJKS ONDERHOUD NOODVERLICHTING ?

1. Om er zeker van te zijn dat uw noodverlichting goed functioneert.
2. Om accu's te controleren en/of te vervangen.
3. Om uitvallen van lampen tot een te beperken.
4. Om extra kosten aan armaturen door defecten te voorkomen.
5. Om te controleren of de vluchtroute nog klopt.
6. Om aansprakelijkheid te voorkomen in geval van calamiteiten.
7. Omdat het verplicht is.

WAT VERSTAAT MEN ONDER NOODVERLICHTING ?

Noodverlichting is verlichting die in werking treed, wanneer de normale verlichting als gevolg van een stroomstoring uitvalt. Zij wordt daarom gevoed met een bron die onafhankelijk is van de bron die de normale verlichting voedt. (accu / batterij).

WAT IS DE FUNCTIE VAN NOODVERLICHTING ?

De aanwezigheid van noodverlichting zorgt in belangrijke mate voor om een veilige situatie voor bezoekers en werknemers te creëren.
Door een goed functionerende noodverlichting kunnen risicovolle werkzaamheden veilig gestaakt worden.
Daarnaast kunnen hulp- en blusmiddelen worden gelokaliseerd en gebruikt en tenslotte kan men de vluchtroute vinden en deze veilig naar de uitgang volgen.

ONDERHOUDSVERPLICHTINGEN

De noodzaak tot het onderhouden van een noodverlichtingsinstallatie wordt ook door de wetgever onderkend. Zowel in het Bouwbesluit, de Bouwverordening als in de Arbo-wet is dit opgenomen. Noodverlichting is een veiligheidsinstallatie en valt daarom onder een periodieke onderhoudsplicht. Het Gebruiksbesluit bepaalt dat een noodverlichtingsinstallatie minstens één keer per jaar op adequate wijze moet worden gecontroleerd en onderhouden.

De eigenaar en/of gebruiker van de installatie zal een erkend deskundige moeten aanwijzen om het installatie te controleren, te onderhouden en alle daartoe noodzakelijke werkzaamheden uit te laten voeren.

BELANGRIJKE VERWIJZINGEN

NEN-EN 1838 Verlichtingstechniek noodverlichting
NEN 6088 Vluchtrouteaanduiding
NEN 1010 Veiligheid laagspanningsinstallaties
NEN-EN 50172 Noodverlichtingsystemen vluchtwegen
NEN 3011 Veiligheidskleuren en veiligheidstekens
NEN 3140 Bedrijfsvoering elektrische installaties
ARBO art. 3.4 Elektrische installaties
ARBO art. 3.5 Elektrotechnische werkzaamheden aan een elektrische installatie
ARBO art. 3.7 Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen
ARBO art. 3.9 Noodverlichting