NOODVERLICHTING PLAATSEN | NOODARMATUREN.NL

NOOVERLICHTING PLAATSEN ? WELKE KEUZE VAN NOODVERLICHTING ?

DECENTRAALE NOODVERLICHTING

1. Minder kwetsbaar. Decentrale noodverlichtingsarmaturen opereren autonoom. Bij een storing in de energiebron valt maar één armatuur uit; en niet de totale installatie.
2. Flexibeler. Installatie kan ook later nog gemakkelijk worden uitgebreid.
3. Het onderhoud kan in de meeste gevallen duurder uitvallen dan centrale noodverlichting.

CENTRALE NOODVERLICHTING

1. Onderhoud bij centrale armaturen meestal eenvoudiger. In een centrale armatuur bevinden zich minder componenten.
2. Installatie is veelal tijdrovend en kostbaar. Centrale noodverlichtingsarmaturen moeten via een separate bekabeling worden aangesloten.
3. In ruimten met een hoge omgevingstemperatuur. De levensduur van de, zich in decentrale armaturen bevindende NiCd batterijen, kan fors achteruitgaan.
4. In situaties waar hoge lichtopbrengsten vereist zijn. Bij werkplekken met verhoogd risico bijvoorbeeld, dienen in noodgevallen eerst bepaalde processen te worden beëindigd.
5. Als noodverlichtingsarmaturen moeilijk te bereiken zijn. Bij centrale noodverlichting bevinden zich de batterijen in de kast. Men hoeft dus niet de moeite te nemen om bij iedere armatuur afzonderlijk de batterij te verwisselen.

OP WELKE PLAATSEN DIENT ER EEN NOODVERLUICHTINGSARAMTUUR TE HANGEN ?

Globaal moet noodverlichting geplaatst worden in de vluchtwegen. Deze noodverlichting heeft tot doel een voldoende verlichtingsniveau te creëren en de aandacht te vestigen op plaatsen die extra aandacht behoeven bij het evacueren van een gebouw. Voor een gedetailleerde omschrijving van lichtniveaus en deze specifieke locaties wordt verwezen naar de Ontwerpgids Noodverlichting van de NVFN.


DEFINITIE NOODVERLICHTING

Eenvoudig gezegd vallen onder de term noodverlichting volgens de NEN-EN 1838 vluchtroute-verlichting, anti - paniekverlichting en verlichting van werkplekken met verhoogd risico. Op deze pagina lichten wij deze begrippen kort toe.

VLUCHTROUTEVERLICHTING

De vluchtrouteverlichting moet zeker stellen, dat de vluchtmogelijkheden goed kunnen worden herkend en op een veilige manier kunnen worden gebruikt. Vluchtrouteverlichting bestaat uit de vluchtwegverlichting (verlichting van de route zelf) en vluchtwegaanduiding. Vluchtwegaanduiding bestaat uit beeldtekens, de pictogrammen.

ANTI PANIEKVERLICHTING

Deze verlichting dient paniek te voorkomen en personen in staat te stellen een plaats te bereiken waar de vluchtroute kan worden herkend.

VERLICHTING VAN WERKPLEKKEN MET VERHOOGD RISICO

Deze dient ervoor te zorgen dat personen, die door het wegvallen van verlichting in een mogelijk gevaarlijke situatie verkeren, voldoende licht hebben om een kritiek proces af te sluiten en aansluitend veilig te vluchten.

HEEFT DE NORM NEN-EN 1838 EEN WETTELIJKE STATUS ?

Nee, de NEN-EN 1838 heeft nog geen wettelijke status. Wettelijke verplichtingen met betrekking tot noodverlichting liggen vast in het Bouwbesluit, de Arbo-wet, de Model Bouwverordening en een aantal artikelen van de NEN-1010.
 
De NEN-EN 1838 geeft echter wel een goede invulling aan het ontwerp van een noodverlichtinginstallatie, zodat die aan wettelijke eisen voldoet. Daarbij dient opgemerkt dat, met het oog op veiligheid, in de NEN-EN 1838 extra aandacht wordt geschonken aan arbeidsplaatsen waar het noodzakelijk is nadruk te leggen op mogelijk gevaar in aanvulling op de in het Bouwbesluit geëiste 1 lux. Kortom: ondanks het ontbreken van een wettelijke status zal door het toepassen van de NEN-EN 1838 in eigenlijk alle gevallen aan de wettelijke eisen worden voldaan (met uitzondering van de specifieke aandachtspunten uit de NEN 1010). Tot slot dient opgemerkt dat de NEN-EN 1838 ook invulling geeft aan de in de Arbo-wet geëiste noodverlichting.

WANNEER MOET ANTI-PANIEKVERLICHTING WORDEN TOEGEPAST ?

De ruimten waar anti-paniekverlichting wordt toegepast wordt in de NEN-EN 50172 als volgt beschreven: "Ruimten of niet gedefinieerde vluchtroutes in hallen of gebouwdelen groter dan 60 m2, of kleinere ruimten wanneer daar een mogelijk gevaarlijke situatie kan ontstaan, zoals bij gebruik door grote groepen mensen." Dit betekent dat in publieke ruimten groter dan 60 m2 anti-paniekverlichting toegepast moet worden.

HOE HOOG DIENT EEN NOODVERLICHTINGSARMATUUR BIJ EEN DEUR TE HANGEN ? 

Geadviseerd wordt om veiligheidssignalering voor vluchtrouteaanduiding op een maximale hoogte van 2,50 meter boven de vloer te hangen (één en ander conform de uitgave Brandbeveiligingsinstallaties hoofdstuk 11 paragraaf 9, punt 7). Dit advies geldt ook voor signalering boven een deur. Indien dit niet mogelijk is door de (grotere) hoogte van de deur dan wordt de signalering direct boven de deur geplaatst. Noodverlichting plaatsen op locatie? Welke keuze van noodverlichting? Neem contact met ons op, vraag naar de mogelijkheden en laat u in de breedste zin van het woord vrijblijvend adviseren.

WAT IS EEN KRITIEKE RUIMTE ?


Dit is een ruimte van de hoofdschakel en verdeelimichting; een ruimte van de schakel en verdeelinrichting voor noodstroomvoorziening; een liftmachinekamer; een regieruimte of een projectieafdeling. In deze ruimten moet het verlichtingsniveau op de vloer 10 lux zijn (conform NEN 1010 bepaling 8.774.13).

WAT WORDT VERSTAAN ONDER RISCIOVOLLE WERKPLEKKEN ?

Dit zijn werkplekken waarbij sprake is van een mogelijk gevaarlijk proces of een mogelijke gevaarlijke situatie. Of die werkplekken waar een mogelijk gevaarlijk proces moet worden afgesloten. Voorbeelden hiervan zijn werkplekken waarbij sprake is van draaiende delen, zuurbaden, hete of zeer brandbare materialen. Denk aan bijvoorbeeld aan zaagmachines, keukens en laboratoria. Het selecteren van deze plekken kan alleen door personen die volledig op de hoogte zijn met aard van de processen en de werkzaamheden en ligt daarom in handen van de Arbo-dienst en Arbocoördinatoren.

Neemt u eens contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden en laat u in de breedste zin van het woord vrijblijvend adviseren.