GARANTIE BEPALINGEN | NOODARMATUREN.NL

GARANTIE EN BEPALINGEN

Noodarmaturen.nl noodverlichting biedt veiligheid voor een aantrekkelijke prijs. Noodverlichtingsinstallaties dienen op elk moment betrouwbaar te functioneren. De kwaliteit en de bedrijfszekerheid van onze producten zijn daarom onze hoogste prioriteit. Echter, betrouwbaar functioneren is niet alleen afhankelijk van de producten, ook het uitvoeren van periodiek onderhoud is belangrijk. Als specialist beschikt Noodarmaturen noodverlichting over een professionele serviceafdeling welke preventief onderhoud uitvoert en storingen adequaat kan verhelpt

GARANTIE


Noodarmaturen.nl breidt de garantietermijn voor zijn noodverlichtingsproducten met één jaar uit, tot 2 jaar. Een jaar langer zekerheid voor u, én een bijkomend bewijs van de hoge kwaliteit van onze producten en service.

GARANTIE GEDRAGEN DOOR KWALITEIT

Sinds 1 mei 2009 bedraagt de garantietermijn voor alle nieuw geleverde Noodarmaturen.nl noodverlichtingsproducten 2 jaar. De geldende voorwaarden blijven onveranderd. Wij kunnen onze garantie uitbreiden dankzij onze doorgedreven inspanningen om de betrouwbaarheid van de elektronica in onze producten te verhogen. In de voorbije jaren hebben we een programma opgezet om onze ontwerpen nog robuuster te maken door intensief samen te werken met de componentenleveranciers van o.a. leds en batterijen. Daarnaast blijven wij sterk investeren in test- en meetfaciliteiten om de producten in de ontwerpfase en tijdens productie grondig te testen.

BEPALINGEN

De garantiebepaling voor Noodarmaturen.nl noodverlichtingsarmaturen is afwijkend van de garantiebepalingen van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van RH Brandbeveiliging BV en luidt als volgt:

RH Brandbeveiliging B.V. verleent een productgarantie voor een periode van 24 maanden na productiedatum op al op ons geleverde noodverlichtingsarmaturen. Uitgezonderd zijn de lichtbronnen van de noodverlichtingsarmatuur, hierop wordt geen garantie verleend. Onze noodverlichtingsproducten worden geleverd met twee jaar garantie op betrouwbare en goede werking. Van garantie uitgezonderd zijn lampen en starters. Voor batterijen hanteren wij een afschrijvingsclausule over vier jaar. De garantiebepalingen zijn van kracht zolang er sprake is van normale bedrijfsomstandigheden en mits de toegestane omgevingstemperatuur niet is overschreden. De garantiebepaling is van kracht zolang er sprake is van normale bedrijfsomstandigheden en wanneer de toegestane bedrijfstemperatuur niet overschreden wordt. Tevens moeten de armaturen deskundig en volgens de geldende elektrotechnische voorschriften zijn gemonteerd. Montage van de Noodarmaturen.nl noodverlichtingarmaturen geschiedt zoals beschreven in de montage- en gebruikershandleiding die in de verpakking wordt meegeleverd. De garantiebepaling vervalt wanneer blijkt dat in of aan de Noodarmaturen.nl noodverlichtingsarmatuur wijzigingen zijn aangebracht en niet voldaan wordt aan bovenstaande bepalingen. RH Brandbeveiliging B.V. verleent productgarantie voor een periode van 12 maanden na productiedatum op al op ons geleverde noodverlichtingsarmaturen. Uitgezonderd lichtbronnen.

Voor verdere bepalingen wordt verwezen naar de algemene leveringsvoorwaarden van RH Brandbeveiliging BV die u op aanvraag zullen worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissement Rechtbank te Rotterdam onder nummer 243.66.046.