CONTROLE NOODVERLICHTING | NOODARMATUREN.NL

CONTROLE NOODVERLICHTING

Controle noodverlichting nodig? Controle aan goed werkende vluchtrouteaanduiding en noodverlichting in een gebouw is essentieel om de veiligheid bij calamiteiten en stroomuitval te waarborgen. Controle en  onderhoud hiervan is dan ook van groot belang. Controle en onderhoud van vluchtrouteaanduiding en noodverlichtinginstallaties moeten tenminste jaarlijks éénmaal per jaar op adequate wijze plaats vinden. Dit staat omschreven in lid 4 van artikel 2.3.7 & lid 2 van artikel 2.3.8 van het Concept Gebruiksbesluit 2007. In het Gebruiksbesluit zijn voorschriften van “niet-bouwkundige aard” opgenomen. Het gaat hierin met name om voorschriften die te maken hebben met het veilig gebruik van het gebouw. Niet alleen bij controles door de Arbodienst of brandweer kunt u met achterstallig onderhoud problemen krijgen, maar ook bij calamiteiten en/of ongevallen zal achteraf gekeken worden of u aan de verplichtingen heeft voldaan. Trieste voorbeelden hiervan zijn de schiphol-brand en de brand in Volendam.

Noodarmaturen worden door ons geïnspecteerd en onderhouden volgens ISSO-publicatie 79 (Inspectie en onderhoud van noodverlichtinginstallaties). Het resultaat van deze werkzaamheden worden in een rapportage verwerkt. De eventuele gebreken die vermeld staan in het rapport zullen verholpen moeten worden om aan te kunnen tonen dat u aan uw verplichtingen heeft voldaan. Gelijktijdig met de inspectie-/onderhoudswerkzaamheden kunnen wij ook gelijk preventief de lichtbronnen en/of batterijen vervangen van de noodverlichtingsarmaturen. De betrouwbaarheid en levensduur (dus kosten) van uw noodverlichtinginstallatie zal hierdoor aanzienlijk verbeterd worden.

ARBOBESLUIT

Het Arbobesluit verplicht elke werkgever in artikel 3.7, 3.9 en 8.4 om adequate noodverlichting en veiligheidssignalering aan te brengen op elke arbeidsplaats waar werknemers tewerkgesteld worden (zowel in kantoorgebouwen, industrie als elke andere arbeidsplaats). Het artikel 1.1 defi nieert de arbeidsplaats als: iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt of pleegt te worden gebruikt. Zowel eigenaars als werkgevers zijn dus verantwoordelijk voor een betrouwbare noodverlichtingsinstallatie.

ONDERHOUDSVERPLICHTINGEN

De noodzaak tot het onderhouden van een noodverlichtingsinstallatie wordt ook door de wetgever onderkend. Zowel in het Bouwbesluit, de Bouwverordening als in de Arbo-wet is dit opgenomen. Noodverlichting is een veiligheidsinstallatie en valt daarom onder een periodieke onderhoudsplicht. Het Gebruiksbesluit bepaalt dat een noodverlichtingsinstallatie minstens één keer per jaar op adequate wijze moet worden gecontroleerd en onderhouden.

De eigenaar en/of gebruiker van de installatie zal een erkend deskundige moeten aanwijzen om het installatie te controleren, te onderhouden en alle daartoe noodzakelijke werkzaamheden uit te laten voeren.

Controle noodverlichting en onderhoud van noodverlichting moet tenminste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats vinden. Omschreven in lid 4 van artikel 2.3.7. Gebruiksbesluit 2007. Controle op uw locatie, neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

BELANGRIJKE VERWIJZINGEN

NEN-EN 1838 Verlichtingstechniek noodverlichting
NEN 6088 Vluchtrouteaanduiding
NEN 1010 Veiligheid laagspanningsinstallaties
NEN-EN 50172 Noodverlichtingsystemen vluchtwegen
NEN 3011 Veiligheidskleuren en veiligheidstekens
NEN 3140 Bedrijfsvoering elektrische installaties
ARBO art. 3.4 Elektrische installaties
ARBO art. 3.5 Elektrotechnische werkzaamheden aan een elektrische installatie
ARBO art. 3.7 Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen
ARBO art. 3.9 Noodverlichting