Zendingen en Retouren | Noodarmaturen.nl | Noodverlichting | RH Brandbeeliging B.V.

Procedure en voorwaarden retourzendingen.

1. PROCEDURE

1.1. Wanneer u zich heeft bedacht over een gedane bestelling en u wenst de goederen te retourneren, doe dit dan binnen 5 werkdagen na ontvangst. Omdat verzending altijd voor rekening en risico van de verzender geschiedt, dient het pakket deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te zijn (onvoldoende gefrankeerde post wordt reeds door de transporteur geweigerd). Wanneer de teruggezonden goederen compleet, in originele/onbeschadigde verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug op uw rekening. Voeg voor een snelle afwikkeling dan ook altijd een kopie van de aankoopfactuur bij met de vermelding 'annulering' en uw bank- of girorekeningnummer.

1.2. Retourzendingen dienen te geschieden in de originele en onbeschadigde verpakking en zonder te zijn voorzien van bijvoorbeeld stickers en plakband.

2. ALGEMEEN

2.1. Noodarmaturen.nl staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

2.2. Op geleverde zaken wordt 24 maanden garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3. Indien de afnemer aan Noodarmaturen.nl een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Noodarmaturen.nl. De afnemer zal als dan Noodarmaturen.nl vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

2.4. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft Noodarmaturen.nl garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

2.5. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te sturen naar het door Noodarmaturen.nl op te geven adres.

2.6. Voor zaken met een door andere dan Noodarmaturen.nl bijgevoegd garantiebewijs geldt, voorzover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.

3. UITSLUITING

De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen indien:

3.1: de afnemer de zaken heeft verwaarloosd

3.2: de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Noodarmaturen.nl / fabrikant zijn verricht.

3.3: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

3.4: het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

3.5: het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.

3.6: de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
 
4. ZICHTTERMIJN

4.1: Voor alle artikelen geldt een zichttermijn van 5 dagen. Zodoende loopt u geen enkel risico.

5. RUILEN EN RETOURNEREN 

5.1: Voldoet het artikel toch niet aan uw wensen? Dan kunt u het binnen 5 dagen na aankoop retourneren of ruilen (mits onbeschadigd en aangeleverd in de originele verpakking).

6. CONTACT

Neem contact op met onze afdeling klantenservice via:

Email: service@noodarmaturen.nl
Tel: 0180 - 556 747
Fax: 0180 - 625 506
Online  http://www.noodarmaturen.nl

 
Copyright © 2011 noodarmaturen.nl

 

vinkje-groen.jpg Voorruit betalen met overschrijving!    vinkje-groen.jpg 5 dagen zichttermijn    vinkje-groen.jpg Veilig betalen met iDeal    vinkje-groen.jpg Webshop Keurmerk    vinkje-groen.jpg 2 jaar volledige garantie!