Vluchtwegen

Voor pictogrammen vluchtweg aanduidingen dienen wettelijk verlichte pictogrammen te worden gebruikt.